ฝาปิดเสาเกี่ยว (ของนอก-คู่เล็ก) PBM
200-104.1

พลาสติก

สี : ดำ

ใช้สำหรับ : ปิดเสาเกี่ยว