ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ
050-1627-4SS

ล้อตลับสแตนเลส

รับน้ำหนัก : 250 กิโลกรัม

ขนาด : 16*27

ระบบ : บานเลื่อนยูโร