ล้อตลับสแตนเลส 6 ล้อ
050-1527-6SS

ล้อตลับสแตนเลส

รับน้ำหนัก : 350 กิโลกรัม

ขนาด : 15*27

ระบบ : บานเลื่อน