ล้อตลับสแตนเลส 6 ล้อ
050-1524-6SS

ล้อตลับสแตนเลส

รับน้ำหนัก : 250 กิโลกรัม

ขนาด : 15*24

ระบบ : บานเลื่อน