ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ (15x24) (70-80 KG)
050-1524-4

ล้อตลับสแตนเลส

รับน้ำหนัก : 70-80 กิโลกรัม

ขนาด : 15*24

ระบบ : บานเลื่อน