ล้อตลับสแตนเลส 4 ล้อ
050-1520-4

ล้อตลับสแตนเลส

รับน้ำหนัก : 70-80 กิโลกรัม

ขนาด : 15*21

ระบบ : บานเลื่อน