แป้นรับล็อกบานเลื่อนสแตนเลส U03C
0202-U03C

แป้นรับล็อก

ระบบ : บานเลื่อน